Nieuwe golfregels

Nieuwe golfregels 2023

Aanpassing golfregels 2023
Per 1 januari 2023 zijn er weer een aantal golfregels gewijzigd. Eens in de vier jaar passen de R&A en USGA de golfregels aan. Het doel hiervan is om de regels begrijpelijker te maken en om ze eenvoudiger te kunnen toepassen om zo het spelverloop te bevorderen en te versnellen.

Minder strafslagen bij meerdere regelovertredingen
Regel 1.3c(4)
Wanneer je tussen twee slagen meerdere regels overtreedt of één regel meerdere keren, dan worden de straffen niet meer opgeteld, maar geldt er slechts één straf. Dit is de straf die op de meeste strafslagen van toepassing is.Voorbeeld: wanneer je bij het spelen vanuit een bunker de vlag niet kan zien en je medespeler vraagt waar de vlag is (één strafslag) en vervolgens bij het maken van een oefenswing het zand raakt (twee strafslagen), dan krijg je daarvoor nu twee strafslagen in plaats van drie strafslagen. 

Juiste handicap op scorekaart
Regel 3.3b(4)
Bij het spelen van wedstrijden is de speler niet meer verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar handicap op de scorekaart. Dit is nu de verantwoordelijkheid van de Commissie.
Bij het inleveren van een qualifying kaart is de speler nog wel zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de correcte handicap. 

Beschadigde golfclub vervangen tijdens rond
Regel 4.1a(2)
Het is nu toegestaan om een club die beschadigd is tijdens het spelen van een ronde te vervangen. Voorwaarde hierbij is dat club niet is beschadigd door ‘misbruik’ en de vervanging mag geen oponthoud veroorzaken.

Lagere straf bij vervangen golfbal 
Regel 6.3b(3)
De straf voor het verder spelen met een andere golfbal is teruggebracht van twee naar één strafslag. Wanneer je tijdens het spelen van een hole je bal oppakt en vervolgens een andere bal teruglegt en daar mee verder speelt, dan kost dat één strafslag. Je moet die hole dan uitspelen met de bal  waarmee je verder speelde.

Bal in beweging spelen zoals deze ligt
Regel 11.1b
Wanneer een bal die op de green ligt wordt gespeeld en daarbij een insect, de speler of de club raakt waarmee de slag is gedaan, dan moet de bal gespeeld worden zoals deze ligt.

Nieuwe dropzone bij recht naar achteren ontwijken
Regel 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3
De procedure voor het naar achteren ontwijken is vereenvoudigd. Er moet nog steeds gedropt worden op de ‘lijn naar achteren’, maar deze dropzone is nu één clublengte rondom de plek waar de bal gedropt wordt. In de oude situatie mocht de bal niet dichter bij de hole eindigen, dat is nu wel toegestaan.

Bewogen golfbal na drop terugplaatsen
Regel 9.3
Wanneer de bal na het droppen tot stilstand is gekomen en als gevolg van natuurkrachten zoals zwaartekracht en wind verrolt en in een ander deel van de baan terechtkomt – bijvoorbeeld vanuit de rough weer de hindernis in rolt – dan moet deze worden terugplaatst. Hiervoor geldt geen straf.

Verbod om voorwerp te plaatsen om speellijn aan te geven
Regel 10.2b
Deze regel is ter verduidelijking herschreven. Het is niet toegestaan om voorwerpen op de baan te leggen om de speellijn aan te geven. Ook mag een caddie of medespeler hierover geen informatie verstrekken. Bij overtreding van deze regel geldt een straf van één strafslag.

Nieuwe handelwijze bij slag opnieuw
Regel 11.1b (geldt voor meerdere regels)
Wanneer een slag vervalt en deze opnieuw moet worden gedaan en dit wordt nagelaten dan geldt daarvoor nu de algemene straf van twee strafslagen én de slag zelf. Hier is overigens dan geen sprake van spelen van de verkeerde plaats.
Voorbeeld: wanneer de bal tijdens het putten je medespeler raakt dan vervalt die slag en moet je de slag opnieuw doen. Als je verder speelt vanaf de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen, krijg je daarvoor twee slagslagen.

Straffen bij Stableford
Regel 21.1c
Het spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud wordt voortaan ook bij Stableford bestraft met het bijtellen van de strafslagen op de betreffende hole en niet meer achteraf in mindering gebracht op het totaal aantal punten. Het bestraffen is hiermee nu gelijk aan strokeplay. 

Regels voor golfers met een beperking
Regel 25 (nieuw)
Er is een nieuwe regel toegevoegd aan het Regelboek. Deze regel heeft betrekking op spelers met een beperking en zijn van toepassing in alle wedstrijden waar een golfer met een beperking aan deelneemt. Dit is een aanpassing ten opzichte van 2019 waar dit gold als Aangepaste Regel die door de (wedstrijd) commissie moest worden ingesteld. 

Alle info is ook te lezen op: https://www.golf.nl/nieuws/2022/nov/0711-wijziging-golfregels en https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023

Heeft u vragen over de regelwijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan dan kunt u terecht bij de leden van de regel en handicapcommissie van Golfclub De Hildenberg.

Agenda

11 juni 2023 - Kopppelwedstrijd
13:00 - 17:00
13 juni 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
15 juni 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00
15 juni 2023 - Open dag
18:00 - 20:00
16 juni 2023 - Business Club de Hildenberg
16:00 - 16:30
17 juni 2023 - Rabbitwedstrijd
15:00 - 17:40
20 juni 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00

Actuele baanstatus

 •  

  Baan

  Open

  Oefenholes

  Open

  Driving Range

  Open

  Qualifying Ja

  Zomer Greens

  Ja

  Buggy/Scooter

  Trolleys

  Ja

  Ja

  Pinpositie D
  Toilet Hole 5

  Open*

   Code: 1321

                                                                                                                                                                                    

Golfpark
De Hildenberg

Contact gegevens & Reserveren

Het weer

Copyright © 2022 Golfbaan Appelscha B.V. Alle rechten voorbehouden.