donderdag, 18 mei 2023 21:11

Verslag damesmiddagen in mei

Damesmiddag, dinsdag 9 mei jl. "ken je zelf".

Op een bijna droge maar broeierige dinsdagmiddag gingen we met ongeveer 20 dames de baan in. Het weer hield de gemoederen bezig maar dat niet alleen.........
De spelvorm  "ken je zelf" was voor mij en nog meer dames onbekend. En daarom onbemind????? Het riep veel vragen op, omdenken is niet een kwaliteit van iedereen, ook niet van mij;)
Voordat je begint aan de hole noteer je hoeveel slagen je denkt nodig te hebben. En......dat doet iets met je. Het brengt emoties met zich mee en dan is het moeilijk rustig te blijven. Dit heeft ook invloed op je aandacht en concentratie. De bal vanuit rust met een gelijkmatige ademhaling raken is dan in het geding.
Vanaf het begin koos ik de veilige weg, bij baan 1 en 2 noteerde ik mijn par. (4 en 7 )Toen dat toevallig ook nog lukte begon ik te bluffen op baan 3, 1 onder mijn par (4) Ik merkte dat dit druk gaf, hahaha. Het mislukte volledig, het werd 1 boven par (6) Daarna maar weer een paar keer de veilige keuze. Toch kon ik het niet laten om weer te bluffen maar de geschiedenis herhaalde zich......
Zo zie je maar: golfen is meer dan zomaar een balletje weg meppen!
Golf is een mentaal spel, voor zelfs circa 90% las ik op golfmeester,nl
Ik vond het een leerzame middag die me aan het denken zet :)
 
Dank jullie wel Zorca, Conny en Irma

Damesmiddag Q, 16 mei jl. 17 dames.

Nelleke, Judy en ik begonnen vol goede moed aan deze golfmiddag. Dat het een qualifying ronde was, deerde ons niet, we vertrouwden op onszelf, zeiden we......
Na hole 2, alle drie na 9 slagen uitgeholed, constateerden we dat het alleen maar beter zou kunnen gaan;) Nieuwe hole, nieuwe kansen toch? We hadden lol en hadden het gezellig met elkaar. Een voorwaarde voor goed spel? Het was een ronde met hele goede slagen maar ook met veel bunker en water ballen en minder goede slagen. We krikten de scores op het einde nog wat op zodat de schade beperkt bleef.
De wedstrijd werd gewonnen door Marianne met maar liefst 21 punten, een superscore, proficiat! Gonnie was een goede nummer twee met 17 punten. Daarna volgde een groepje van vier met 15 punten.
 
Een goede golfmiddag met een mooie voorbereiding op volgende week: "Meisjes tegen de Jongens"
Dank jullie wel: Eva, Henny, Monique en Zorca
 
Sportieve groet van Wieke

Dames  Hildenberg 1 verrassend kampioen op laatste competitiedag!

Ons team bestaande uit Henny, Eva, Marjanne, Marise, Joanna en Monique zijn er in geslaagd om op bijna miraculeuze wijze kampioen van de poule te worden.

Waar niemand op had durven rekenen gebeurde: Parc Sandur, de ongenaakbare koploper in de poule, verloor op de baan in Dronten, de wedstrijd van de Hildenberg met maar liefst 1-21. Daardoor ontstond een gelijke eindstand met ons team, zodat de verloren winstpunten uiteindelijk een definitief oordeel moesten vellen. Niet Parc Sandur maar Hildenberg werd verrassend winnaar van de poule.In het clubhuis in Dronten, werd die overwinning uitbundig gevierd. De Drontense dames, die op de laatste wedstrijddag van deze competitie als gastvrouwen fungeerden, hadden naast een vrolijke toespraak zelfs een feestlied ingestudeerd, met het refrein ” Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als …..” de winnaars van de poule.

Niet verwacht, maar de afgelopen maanden wel naar toe gewerkt. Onder leiding van de captains Marise en Henny zijn we al vroeg in het jaar met de trainingen gestart en heeft Marjanne ons geholpen met de regels. Tegen het herenteam konden we de matchplay oefenen, kregen we de laatste aanwijzigingen van golfpro Gijs en trainden de korte slagen op de nieuwe pitch en put.

Het dames team kan volgend jaar weer Hoofdklasse spelen en we zijn daar  best trots op en tevreden mee.

Namens het winnende team,
Monique

Met dank aan fotograaf Hans de Jongh

De biodiversiteit op Golfbaan de Hildenberg, februari 2023.

Voorjaar.

Het is bijna maart, een echte winter hebben we niet gehad en de eerste tekenen van het naderende voorjaar zijn al duidelijk zichtbaar.

De in eind 2022 geplante “bij-vriendelijke” bloembolletjes, net achter het hek bij de ingang van de baan, beginnen boven de grond te komen en de eerste sneeuwklokjes en krokusjes bloeien inmiddels!

Bij de familie Eisinga, die bij hole 1 naast de baan woont, vliegt  al weer een ooievaar rond het nest

Ook het gras op de greens is al zo lang geworden dat Jos heeft moeten maaien. 

Helaas groeit niet alleen het gras, het eveneens aanwezige mos is ook aan een groeispurt begonnen en om dat te remmen was het noodzakelijk  ijzerfosfaat te strooien. Dit middel (onschadelijk) veroorzaakt die rare zwarte verkleuring van het gras, maar zorgt er wel voor dat het mos dood gaat. 

 

Nestkasten.

Ons zeer gewaardeerde lid Tjitze Anne Postma heeft op verzoek van de GEO-commissie nog een aantal nestkasten gemaakt (4 voor spreeuwen en 3 voor mezen)

Deze hebben we inmiddels opgehangen: 3 voor de spreeuwen op hole 8, 1 op hole 6 en de mezen- kasten elders op de baan. In totaal hangen er nu 22! 

Met de nestelende spreeuwen hopen we de aantallen engerlingen die zo hier en daar de fairways ruineren, op natuurlijke wijze wat beter onder controle te krijgen. 

De mezen in de mezenkasten hebben, zoals ik al eerder schreef, als “taak” het opruimen van de eikenprocessierupsen.

 

Paddentrek op hole vijf.

Wist u dat er een heuse paddentrek op onze baan plaatsvindt in het vroege voorjaar?

Vanuit het Staatsbosbeheerterrein aan de linkerzijde van het laatste stuk van hole 5 trekken dan honderden padden over de fairway naar de vijver. Op hun weg daar naar toe komen ze de roosters van de afvoerputten in de laagstgelegen delen van de baan tegen en een groot aantal van deze beesten denkt dan waarschijnlijk dat ze het doel bereikt hebben.

Ze kruipen (of vallen?) in deze putten, kunnen er niet meer uitkomen  en verdrinken jammerlijk door uitputting. Vorig jaar hebben we hierin tientallen dode padden aangetroffen.

Om dit te voorkomen is, in overleg met Jos, onze greenkeeper, besloten wat fijnmaziger roosters aan te brengen die onder het bestaande putrooster zijn aangebracht. (zie foto)           

          

                                 

 

Ben Smit, Geo-commissie

 

vrijdag, 24 februari 2023 08:26

Golfregelochtend uitnodiging

Onder leiding van Marjanne Burgers, onze golfregel commissaris zal op zondagochtend 19 maart een uitleg zijn over de golfregels. Bent u beginnend golfer of kunnen de regels wel wat opgefrist worden, dan bent u van harte welkom!

Aanvang: 10.30 uur

Einde: Circa 12.00 uur

Waar: Grand café-Restaurant

Kosten: Gratis (ex evt consumpties)

Vervolgens is er op zondagmiddag 16 april om 14.00 uur een mogelijkheid om uw golfregelexamen af te leggen en aansluitend om 15.30 uur uw praktijkronde te lopen.

Aanmelden voor een of beide onderdelen kan voor donderdag 16 maart per mail; receptie

donderdag, 26 januari 2023 10:27

Nieuwe golfregels

Nieuwe golfregels 2023

Aanpassing golfregels 2023
Per 1 januari 2023 zijn er weer een aantal golfregels gewijzigd. Eens in de vier jaar passen de R&A en USGA de golfregels aan. Het doel hiervan is om de regels begrijpelijker te maken en om ze eenvoudiger te kunnen toepassen om zo het spelverloop te bevorderen en te versnellen.

Minder strafslagen bij meerdere regelovertredingen
Regel 1.3c(4)
Wanneer je tussen twee slagen meerdere regels overtreedt of één regel meerdere keren, dan worden de straffen niet meer opgeteld, maar geldt er slechts één straf. Dit is de straf die op de meeste strafslagen van toepassing is.Voorbeeld: wanneer je bij het spelen vanuit een bunker de vlag niet kan zien en je medespeler vraagt waar de vlag is (één strafslag) en vervolgens bij het maken van een oefenswing het zand raakt (twee strafslagen), dan krijg je daarvoor nu twee strafslagen in plaats van drie strafslagen. 

Juiste handicap op scorekaart
Regel 3.3b(4)
Bij het spelen van wedstrijden is de speler niet meer verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar handicap op de scorekaart. Dit is nu de verantwoordelijkheid van de Commissie.
Bij het inleveren van een qualifying kaart is de speler nog wel zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de correcte handicap. 

Beschadigde golfclub vervangen tijdens rond
Regel 4.1a(2)
Het is nu toegestaan om een club die beschadigd is tijdens het spelen van een ronde te vervangen. Voorwaarde hierbij is dat club niet is beschadigd door ‘misbruik’ en de vervanging mag geen oponthoud veroorzaken.

Lagere straf bij vervangen golfbal 
Regel 6.3b(3)
De straf voor het verder spelen met een andere golfbal is teruggebracht van twee naar één strafslag. Wanneer je tijdens het spelen van een hole je bal oppakt en vervolgens een andere bal teruglegt en daar mee verder speelt, dan kost dat één strafslag. Je moet die hole dan uitspelen met de bal  waarmee je verder speelde.

Bal in beweging spelen zoals deze ligt
Regel 11.1b
Wanneer een bal die op de green ligt wordt gespeeld en daarbij een insect, de speler of de club raakt waarmee de slag is gedaan, dan moet de bal gespeeld worden zoals deze ligt.

Nieuwe dropzone bij recht naar achteren ontwijken
Regel 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3
De procedure voor het naar achteren ontwijken is vereenvoudigd. Er moet nog steeds gedropt worden op de ‘lijn naar achteren’, maar deze dropzone is nu één clublengte rondom de plek waar de bal gedropt wordt. In de oude situatie mocht de bal niet dichter bij de hole eindigen, dat is nu wel toegestaan.

Bewogen golfbal na drop terugplaatsen
Regel 9.3
Wanneer de bal na het droppen tot stilstand is gekomen en als gevolg van natuurkrachten zoals zwaartekracht en wind verrolt en in een ander deel van de baan terechtkomt – bijvoorbeeld vanuit de rough weer de hindernis in rolt – dan moet deze worden terugplaatst. Hiervoor geldt geen straf.

Verbod om voorwerp te plaatsen om speellijn aan te geven
Regel 10.2b
Deze regel is ter verduidelijking herschreven. Het is niet toegestaan om voorwerpen op de baan te leggen om de speellijn aan te geven. Ook mag een caddie of medespeler hierover geen informatie verstrekken. Bij overtreding van deze regel geldt een straf van één strafslag.

Nieuwe handelwijze bij slag opnieuw
Regel 11.1b (geldt voor meerdere regels)
Wanneer een slag vervalt en deze opnieuw moet worden gedaan en dit wordt nagelaten dan geldt daarvoor nu de algemene straf van twee strafslagen én de slag zelf. Hier is overigens dan geen sprake van spelen van de verkeerde plaats.
Voorbeeld: wanneer de bal tijdens het putten je medespeler raakt dan vervalt die slag en moet je de slag opnieuw doen. Als je verder speelt vanaf de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen, krijg je daarvoor twee slagslagen.

Straffen bij Stableford
Regel 21.1c
Het spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud wordt voortaan ook bij Stableford bestraft met het bijtellen van de strafslagen op de betreffende hole en niet meer achteraf in mindering gebracht op het totaal aantal punten. Het bestraffen is hiermee nu gelijk aan strokeplay. 

Regels voor golfers met een beperking
Regel 25 (nieuw)
Er is een nieuwe regel toegevoegd aan het Regelboek. Deze regel heeft betrekking op spelers met een beperking en zijn van toepassing in alle wedstrijden waar een golfer met een beperking aan deelneemt. Dit is een aanpassing ten opzichte van 2019 waar dit gold als Aangepaste Regel die door de (wedstrijd) commissie moest worden ingesteld. 

Alle info is ook te lezen op: https://www.golf.nl/nieuws/2022/nov/0711-wijziging-golfregels en https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023

Heeft u vragen over de regelwijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan dan kunt u terecht bij de leden van de regel en handicapcommissie van Golfclub De Hildenberg.

Pagina 3 van 4

Agenda

26 sept 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
28 sept 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00
02 okt 2023 - Dementie vriendelijk
19:30 - 21:00
03 okt 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
05 okt 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00

Actuele baanstatus

 •  

  Baan

  Open

  Pitch en Put

  Open (reserveren kan per mail  of per app of telefonisch.

  Driving Range

  Open

  Qualifying Ja

  Zomer Greens

  Ja

  Buggy/Scooter

  Trolleys

  Ja

  Ja

  Pinpositie C
  Toilet Hole 5

  Open*

   Code: 1321

                                                                                                                                                                                    

Golfpark
De Hildenberg

Contact gegevens & Reserveren

Het weer

Copyright © 2022 Golfbaan Appelscha B.V. Alle rechten voorbehouden.