Onlangs hebben we van de Golf Environment Organisation (GEO) uit Schotland goedkeuring ontvangen op het externe auditrapport. Dat betekent dat Golfbaan Appelscha het certificaat Duurzaam beheer mag dragen!

Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en trots op. Niet dat we nu stil kunnen gaan zitten, want het is een voortdurend proces om op de deelgebieden Natuur, Milieu, Spel en Samenleving te werken aan een verantwoord en duurzaam beheer. Voor de komende 3 jaar hebben we daarvoor een aantal doelstellingen en verbeterpunten geformuleerd, waarmee we onze intenties ook waar kunnen en moeten maken. 

Wat houdt het GEO-certificaat in? U leest het op de pagina Duurzaam beheer golfbaan (GEO)..

Uiteraard onze dank aan de leden van de GEO-werkgroep, die hard gewerkt hebben om alles voor elkaar te krijgen. 

donderdag, 19 juli 2018 16:32

Duurzaam beheer van onze golfbaan

Begin juli heeft de audit in het kader van de GEO certificering plaatsgevonden. Wat betekent dit precies voor onze baan en hoe verloopt het zogeheten GEO-traject?

Algemeen
Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en de ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en vooral ook in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen van duurzaam beheer van golfterreinen.

De NGF heeft dit dan ook tot beleid gemaakt. Een natuurvriendelijke en milieubewust beheerde golfbaan biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport als een 'groene' sport. Meedoen aan certificering is een goed hulpmiddel om dit te bereiken. Het GEO-certificaat is een wereldwijd geaccepteerd milieukeurmerk. De start van de uitbreiding was voor de golfbaan een goed moment om ons aan te melden voor deelname aan GEO-certificering.  

Wat is het GEO-traject?
GEO-certificering is een gestructureerd programma dat bijdraagt aan het duurzaam beheren van een golfbaan, op een breed scala aan onderwerpen. De thema's zijn natuur, milieu, spel en samenleving. De uitbreiding van de baan nu geeft de mogelijkheid om hier gelijk bij de aanleg rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bloem- en besdragende heesters voor bijen, vogels en glooiende waterpartijen.

Met de werkgroep vanuit zowel de club als de baan en horeca, zijn we in het najaar van 2017 aan de slag gegaan onder leiding van een adviesbureau.  We zijn gestart met zogenaamde nul-metingen, waaronder bijvoorbeeld het in kaart brengen van de flora en de fauna op de baan. Ook hebben we doelstellingen als verbeterplannen geformuleerd. Voorbeelden van deze doelstellingen zijn:
- de baan aantrekkelijker maken als leefgebied voor bijen;
- de aanleg van broeihopen voor ringslangen;
- inzicht krijgen in energie en waterverbruik om van daaruit besparingen te realiseren;
- voldoen aan "Greendeal". Dit is het proces naar het stoppen van gebruik van pesticiden;
- ook onderzoeken we hoe de greens minder kwetsbaar gemaakt kunnen worden voor weersinvloeden;
- het opstellen en integreren van een calamiteitenplan.
In totaal zijn er 14 doelstellingen die in de komende 3 jaar gerealiseerd worden. 

De audit
Tijdens de audit zijn we 3 uur lang bevraagd over onze nul-metingen, of we voldoen aan de milieuwetgeving, hoe we omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, de waterhuishouding, het gebruik van energie en besparingsmogelijkheden, de relatie met de omgeving, met name het Drents Friese Wold, onze doelstellingen enz.. Ook heeft de auditor de baan en werkplaats geïnspecteerd. Tijdens deze rondgang toonde hij zich enthousiast over de diversiteit aan wilde planten op de baan en ook over de mogelijkheden om dit nog verder uit te breiden. Hij gaf ons daarnaast waardevolle tips om dit te realiseren, ook in relatie tot de uitbreiding van de baan. 

Het verdere verloop
De auditor stelt nu zijn rapport samen, waarin hij zijn bevinden en aanbevelingen vermeldt. Dit rapport wordt vertaald in het Engels naar de Golf Environment Organisation (GEO) in Schotland gezondden, alwaar het beoordeeld wordt. We gaan ervan uit dat we in het najaar het certificaat ontvangen. 

Pagina 3 van 3

Agenda

26 sept 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
28 sept 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00
02 okt 2023 - Dementie vriendelijk
19:30 - 21:00
03 okt 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
05 okt 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00

Actuele baanstatus

 •  

  Baan

  Open

  Pitch en Put

  Open (reserveren kan per mail  of per app of telefonisch.

  Driving Range

  Open

  Qualifying Ja

  Zomer Greens

  Ja

  Buggy/Scooter

  Trolleys

  Ja

  Ja

  Pinpositie C
  Toilet Hole 5

  Open*

   Code: 1321

                                                                                                                                                                                    

Golfpark
De Hildenberg

Contact gegevens & Reserveren

Het weer

Copyright © 2022 Golfbaan Appelscha B.V. Alle rechten voorbehouden.