Egolf4U

Egolf4U

Ken jij de 'winterregels'? Dat zijn plaatselijke regels die tijdelijk ingevoerd kunnen worden om golfers een beetje te helpen en de baan te beschermen, als de baan er minder goed bij ligt door slechtere weersomstandigheden.
Op onze baan geldt: plaatsen van 1 november tot 1 april.
Doe er je voordeel mee!

Plaatsen

In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die te beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een local rule (plaatselijke regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen.

Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Overigens: er mag geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten.