Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen Golfclub De Hildenberg het aanspreekpunt voor eenieder die klachten, opmerkingen en/of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en hierover een vertrouwelijk gesprek wil hebben.
Alle sportbonden verenigd in de NOC*NSF (dus ook de NGF) hebben zich gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van Seksuele Intimidatie in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het voeren van actief beleid daarin. De NGF heeft op basis hiervan een SI-reglement opgesteld dat in de ALV van 23-11-2013 is goedgekeurd en dat daarmee bindend is voor haar leden (de golfclubs).
Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, nonverbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Door het NGF-bestuur zijn twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s), werkzaam bij de NGF, aangesteld. Ook is er de mogelijkheid als club een eigen (intern) VCP aan te stellen.
Het voordeel is dat deze persoon bekend is binnen de club en daardoor drempelverlagend kan worden. Zowel de VCP’s van de NGF als VCP van de golfclub hebben als taak om de klager te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure over het indienen van een klacht. De VCP’s verwijzen dus door!
Voordeel van het SI-reglement is dat het een duidelijke en eenduidige procedure geeft in geval van een klacht. De behandeling van een klacht verloopt op een professionele wijze door een Tuchtcommissie met professionele mensen.
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2016 is benoemd als Vertrouwenscontactpersoon van Golfclub De Hildenberg:
Siet Kuiper.
“Velen van u zullen mij wel kennen, maar voor degenen die mij niet kennen stel ik mij voor. Mijn naam is Siet Kuiper en ik ben woonachtig in Oosterwolde. Na 15 jaar in de verpleging te hebben gewerkt, heb ik de HBO-opleiding maatschappelijk werk gevolgd. Na zo’n 25 jaar in de thuiszorg te hebben gewerkt, voornamelijk als indicatie-adviseur, heb ik in de laatste periode van mijn werkzame leven de voorloper van het WMO-loket op mogen zetten binnen de gemeente Ooststellingwerf. Vanaf 2002 ben ik met pensioen en geniet sinds het ontstaan van de golfbaan in Appelscha van het golfen.
Als vrijwilliger ben ik in 2011 gevraagd, samen met een collega, als vertrouwenspersoon bij Zorggroep Liante, die 11 woonzorg-locaties beheert in o.a. Ooststellingwerf.
Op 27 januari 2016 bezocht ik de intervisiedag Vertrouwenscontactpersonen van golfcubs in Papendal. Waarom deze dag?
Sporten/golfen brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven en dat ze plezier hebben. Een veilig sportklimaat is hierbij belangrijk. Het betekent dat een vereniging beleid dient te ontwikkelen en uit te voeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en gerichte maatregelen te treffen wanneer het toch gebeurt. Grensoverschrijdend gedrag is meer dan alleen SI. Het gaat ook over pesten, discrimineren en zelfs geweld. Preventief beleid om uitwassen te voorkomen is waar de bond naar streeft”.

De club kent nog een vertrouwenscontactpersoon: Marianne Hulsbergen.

Marianne Hulsbergen:

 

"Even voorstellen: Sinds een paar jaar golf ik op de Hildenberg en ik voel me er thuis. Mijn naam is Marianne Hulsbergen en woon in Wijnjewoude. Op het verzoek of ik vertrouwenscontactpersoon (VCP) wilde worden heb ik ‘ja’ gezegd. In mijn werkzame leven was ik naast docent en leerlingbegeleider in het agrarisch onderwijs ook vertrouwenspersoon voor de school. Op een later moment in mijn loopbaan was ik docent en supervisor aan de opleiding voor ‘Leerkracht in het Speciaal Onderwijs’ van de Fontys Hogescholen. Onlangs woonde ik het congres ‘Blijf je stil of praat je erover’ bij van het Centrum Veilige Sport Nederland. Het gaf me een nieuwe kijk op wat grensoverschrijdend gedrag kan inhouden. Mijn rol als VCP is om te luisteren, mee te denken en aanspreekpunt te zijn bij signalen en voor preventie. Gesprekken zijn vertrouwelijk en wanneer nodig verwijs ik door. Ik hoop als vertrouwenscontactpersoon een bijdrage te mogen leveren aan een sociaal veilige, goede en sportieve sfeer binnen onze golfclub."


Voor Golfclub de Hildenberg geldt:
Het Tuchtreglement SI is geplaatst op de website en is van toepassing op leden, golfprofessionals, werknemers, begeleiders, en ook op de baanexploitant en zijn werknemers.


Siet Kuiper (VCP GC de Hildenberg) 
tel. 06-21143180 

Marianne Hulsbergen (VCP GC de Hildenberg)

Foto Marianne

tel.  06-27283871

 

Janke van der Werf (VCP NGF) Centrumveiligsport.nl
tel. 06-20429881 gratis tel. 0900-202 5590

Agenda

26 sept 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
28 sept 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00
02 okt 2023 - Dementie vriendelijk
19:30 - 21:00
03 okt 2023 - Damesmiddag 9 holes
13:00 - 14:00
05 okt 2023 - Herenmiddag 9 Holes
13:00 - 14:00

Actuele baanstatus

 •  

  Baan

  Open

  Pitch en Put

  Open (reserveren kan per mail  of per app of telefonisch.

  Driving Range

  Open

  Qualifying Ja

  Zomer Greens

  Ja

  Buggy/Scooter

  Trolleys

  Ja

  Ja

  Pinpositie C
  Toilet Hole 5

  Open*

   Code: 1321

                                                                                                                                                                                    

Golfpark
De Hildenberg

Contact gegevens & Reserveren

Het weer

Copyright © 2022 Golfbaan Appelscha B.V. Alle rechten voorbehouden.